Gdańsk Open 2020


Date
Sep 12, 2020
City
Gdańsk, Poland
Venue

Novotel Marina

Address
ul. Jelitkowska 20, 80-462 Gdańsk
Details

"Morska" Room - Main floor. After passing through main entrance turn to the first corridor to the right.

Website
Gdańsk Open 2020 website
Contact

Main organizer

Organizers
Adam Polkowski, Grzegorz Pacewicz, and Karolina Wiącek
WCA Delegates
Adam Polkowski and Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Prosimy o zapoznanie się z zakładką COVID-19.


Please check out COVID-19 tab.

Events
Main event
Competitors
59
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 60 competitors.
The base registration fee for this competition is 20 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Płatność za zawody powinna być dokonana przelewem na konto:

Odbiorca: Karolina Wiącek
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Numer konta: 49 1050 1764 1000 0091 2746 9865
Tytuł: "Imię Nazwisko - GO20"

Jeżeli z jakiegoś powodu nie masz możliwości opłaty przelewem skontaktuj się z delegatami zawodów drogą mailową, spróbujemy wyszukać alternatywne rozwiązanie.

Zmiany konkurencji dla zawodników będą możliwe aż do początku pierwszej rundy każdej z konkurencji.

W razie gdy liczba zawodników przekroczy limit kolejni zawodnicy będą dodawani na listę rezerwową. Jeżeli zwolni się dla nich miejsce na liście zawodników będą wchodzić na nią w kolejności rejestracji. 8 września 2020 o godzinie 20:00 CEST lista rezerwowa zostanie wyczyszczona i od tego momentu nie będzie możliwości bycia dodanym na listę zawodników.


Registration fee should be payed via bank transfer:

Recipient: Karolina Wiącek
Bank account: 49 1050 1764 1000 0091 2746 9865
Bank: ING Bank Śląski S.A.
Title: "Name Lastname - GO20"

If for some reason you can't pay via transfer please contact competition delegates via email, we will try to find alternative solution.

Changes in competitor's list of events are possible until the beginning of the first round of each event.

In case of competitors number exceeding competitor limit next registrants will be placed on waiting list. If spot on the competitors list will become free competitors from waiting list will be put there on first come first serve basis. On 8th of September 2020 at 20:00 CEST waiting list will be cleared and from that moment on there will be no possibility to get added to competitors list.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Michał Rzewuski won with an average of 8.21 seconds in the 3x3x3 Cube event. Szymon Musiał finished second (8.75) and Mikołaj Zubowicz finished third (9.62).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.