Hive Blind 2022


Date
May 21, 2022
City
Stockholm, Sweden
Venue

Hive Streaming

Address
Franzéngatan 5, 112 51 Stockholm
Details

The canteen at Hive Streaming

Contact

Email organizers

Organizers
Peter Hugosson-Miller and SveKub
WCA Delegate
Daniel Wallin
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till Hive Blind 2022, som hålls i centrala Stockholm. Detta är en sista chans att kvalificera sig inför Rubik's WCA European Championship 2022 i juli. Alla är varmt välkomna att tävla, men kom ihåg att denna tävling endast håller utvalda sido- och blindgrenar. Vänligen läs igenom alla flikar på denna sida för att se till att du inte missar någon viktig information om tävlingen.

Vänligen notera:

 • Vi förväntar oss en mycket hög efterfrågan jämfört med antalet tillgängliga deltagarplatser för den här tävlingen, så om du vill ha en plats måste du antagligen anmäla dig direkt när registreringen öppnar. Anmälan öppnar tisdagen den 26:e april, klockan 20:00 svensk tid.
 • Varje deltagare får ta med högst en gäst till denna tävling. Varje gäst måste betala en inträdesavgift på 20 SEK för att få komma in i lokalen. Läs "extra registration requirements" för mer information.
 • Lokalen ligger i matsalen på en kontorsarbetsplats med hög fysisk säkerhet och du kommer inte att kunna komma och gå som du vill. Du måste antingen anlända till ytterdörren senast fem minuter innan den första grenen ska starta, eller ge dig själv gott om tid innan din första gren för att se till att någon har tid att släppa in dig. Information om telefonnummer till utvalda Hive Streaming-anställda kommer att mailas till dig dagen innan tävlingen, i fall du behöver ringa någon för att släppa in dig på kontoret.

Welcome to Hive Blind 2022, held in downtown Stockholm. This is a last-chance-to qualify competition before the Rubik's WCA European Championship 2022 in July. Everyone is warmly welcome to compete, but remember that this competition only holds selected side and blind events. Please read through all tabs on this site to make sure you don't miss any important information about the competition.

Please note:

 • We expect very high demand compared to available spots for this competition, so if you want a spot, you will likely need to register the very second when registration opens. Registration opens on Tuesday 26th April, at 20:00 Swedish time.
 • Every competitor can bring at most one guest to this competition. Every attending guest will have to pay an entry fee of 20 SEK to be allowed inside the venue. Please read the extra registration requirements for more information.
 • The venue is located in the canteen of an office workplace with a high level of physical security, and you will not be able to come and go as you please. You must either arrive at the front door no later than five minutes before the first event is scheduled to start, or give yourself ample time before your first event to make sure that someone can find the time to let you in. Details of contact phone numbers to selected Hive Streaming employees will be emailed to you the day before the competition, in case you need to call someone to let you in to the office.
Events
Main event
Competitors
18
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 25 competitors.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators can attend paying an entry fee of 20 kr (Swedish Krona).

Anmälan

Vi förväntar oss en mycket hög efterfrågan jämfört med antalet tillgängliga deltagarplatser för den här tävlingen, så om du vill ha en plats måste du antagligen anmäla dig direkt när registreringen öppnar.

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar tisdagen den 26:e april, klockan 20:00 svensk tid.

Att tävla på denna tävling är helt gratis! Det betyder att du bara behöver registrera dig när registreringen öppnar, ingen betalning krävs (om du däremot tar med gäster, läs avsnittet "Gäster" nedan noggrant).

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, mejla oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 15:e maj, men tänk på att tävlingen kan bli fullsatt innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på väntelistan. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen.

Gäster

Varje deltagare får ta med högst en gäst till denna tävling. Varje gäst måste betala en inträdesavgift på 20 SEK för att få komma in i lokalen. Det finns tre alternativ att betala denna avgift:

 • Du kan betala den via en donation under den vanliga registreringsprocessen. Tänk på att tävlande kommer att accepteras till tävlandelistan rankad efter den sekund de trycker på "registrera" under registreringsprocessen, så att behöva betala denna avgift kommer inte på något sätt att begränsa dina chanser att få en plats till tävlingen.
 • Betalning är även möjlig genom Swish för svenska medborgare. Vänligen betala 20 SEK till 123 688 29 97 och notera ditt namn i kommentarsfältet under din betalning.
 • Som ett sista alternativ (främst för utländska medborgare) kan du betala kontant på plats under incheckningsprocessen.

Registration

We expect very high demand compared to available spots for this competition, so if you want a spot, you will likely need to register the very second when registration opens.

To attend this competition you need to register online. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Tuesday April 26th, at 20:00 Swedish time.

Competing at this competition is completely free of charge! This means that you just need to register when registration opens, no payment required (however, if you bring any guests, read the "Guest" section below carefully).

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on May 15th, but please keep in mind that the competition may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition.

Guests

Every competitor can bring at most one guest to this competition. Every attending guest will have to pay an entry fee of 20 SEK to be allowed inside the venue. There are three alternatives to pay this fee:

 • You can pay it via a donation during the regular registration process. Keep in mind that competitors will be accepted to the competitor list ranked by the second they press "register" during the registration process, so having to pay this fee will not in any way limit your chances to get a spot to the competition.
 • Payment is also possible through Swish for Swedish citizens. Please pay 20 SEK to 123 688 29 97 and note your name in the comment section during your payment.
 • As a last option (mainly for foreign citizens), you can pay in cash at the venue during the check-in process.
Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Daniel Wallin won with a single solve of 24.49 seconds in the 3x3x3 Blindfolded event. Thomas Mæhle Schmidt finished second (2:07.98) and Leo Lindqvist finished third (3:07.62).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.