Lleida Open 2022


Date
Jun 18 - 19, 2022
City
Lleida, Spain
Venue

Centre Cívic Pardinyes

Address
Carrer Sant Pere Claver, 5, 25005 Lleida
Details

Sala principal

Website
Lleida Open 2022 website
Contact
Organization team
Organizers
Arnau Tous Mateu, Club de Rubik de Catalunya, Marcos Ameijeiras Moreno, and Pol Juny Sánchez
WCA Delegate
Javier Tirado Ortiz
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Revisa l'horari. Allà hi trobaràs tota la planificació de la competició. Es prega molta puntualitat. Et recomanem arribar mitja hora abans de cada prova a la qual competeixis.

L'ús de la mascareta serà obligatori a tot l'edifici durant tota la competició. Hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels competidors a tota la zona de competició.


Revisa el horario. Allí encontraràs toda la planificación de la competición. Se ruega mucha puntualidad. Te recomendamos llegar media hora antes de cada prueba en la que compitas.

El uso de la mascarilla será obligatorio en todo el edificio durante toda la competición. Habrá gel hidroalcohólico a disposición de los competidores en toda la zona de competición.


Check the schedule. There you can see all the planning of the competition. Please be very punctual. We recommend you to arrive half hour in advance for each event you compete in.

The use of the mask will be mandatory in the entire building during all the competition. There will be hydroalcoholic gel available to competitors in all the competition area.

Events
Main event
Competitors
68
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 70 competitors.
The base registration fee for this competition is €15 (Euro).
Registration fees won't be refunded under any circumstance.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.


Les inscripcions seran acceptades per rigorós ordre de pagament.

No hi haurà reemborsament de la inscripció per als competidors que hagin estat acceptats al campionat i es donin de baixa voluntàriament. Tots els competidors que es vulguin donar de baixa de manera voluntària perdran els diners de la inscripció.

Si estàs a la llista d'espera, en cas que hi hagi una baixa d'última hora, acceptarem la següent inscripció pagada de la llista. Un cop es tanqui la llista definitiva de competidors, si la teva inscripció ha quedat fora de la llista d'inscrits, et reemborsarem el 100% de la inscripció.


Las inscripciones serán aceptadas por riguroso orden de pago.

No habrá reembolso de la inscripción para los competidores que hayan sido aceptados en el campeonato y se den de baja voluntariamente. Todos los competidores que se quieran dar de baja de forma voluntaria perderán el dinero de la inscripción.

Si estás en la lista de espera, en caso de que haya una baja de última hora, aceptaremos la siguiente inscripción pagada de la lista. Una vez se cierre la lista definitiva de competidores, si tu inscripción ha quedado fuera de la lista de inscritos, te reembolsaremos el 100% de la inscripción.


Registrations will be accepted by strict order of payment.

There will be no refund of registration for competitors who have been accepted to the championship and voluntarily unsubscribe. All competitors who wish to unsubscribe voluntarily will lose the registration fee.

If you are on the waiting list, in the case of a last minute cancellation, we will accept the next paid registration from the list. Once the final list of competitors is closed, if your registration has been left out of the list of competitors, we will refund 100% of the registration.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Biel Salmons Gonzalez won with an average of 7.98 seconds in the 3x3x3 Cube event. Pavlo Bondar (Павло Бондар) finished second (8.88) and Arnau Tous Mateu finished third (9.02).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.