Side 'n Blind Forserum 2020


Date
Mar 6 - 8, 2020
City
Forserum, Sweden
Venue

Forserum Församlingshem

Address
Församlingshem, 57197 Forserum
Details

The venue is right next to the big church

Contact

ewerthelmer02@gmail.com

Organizer
Helmer Ewert
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Welcome to the first competition in the little town Forserum! There will be an opportunity for you to sleep at the venue without an additional cost. Make sure to read through all tabs to get all the information you need.
Square-1 is the main event.


Välkommen till den första tävlingen i det lilla samhället Forserum! Det kommer finnas en möjlighet för dig att sova i lokalen utan extra kostnad. Se till att du läser igenom alla flikar för att få all information du behöver.
Tävlingens huvudgren är Square-1.

Events
Main event
Competitors
14
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 40 competitors.
The base registration fee for this competition is 100 kr (Swedish Krona).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
No on the spot registrations will be accepted.


Everyone is welcome to attend and compete, but all registrations must be completed (under the register tab) on this website before the 29th of February. A registration is considered complete when the entry fee of 100 SEK has been paid and their registration has been accepted so that their name appears on the competitors list.

If the competitor limit is reached, confirmation e-mails will be sent out to all registered competitors. If a competitor now knows that they can not longer participate, they must notify the organisation team. Any registered competitor that notifies the organisation team that they can not longer participate will be fully refunded. Registered competitors who fails to notify the organisation team that they can not longer participate will not be refunded.

If you have any other questions or problems with payment, feel free to reach out to the organiser.


Alla är välkomna att tävla eller vara åskådare men alla tävlandes anmälningar måste slutföras på denna sida (under “register” fliken) före den 29:e februari. En registrering anses vara färdig när anmälningsavgiften på 100 kr har betalats och deras anmälan har godkänts så att deras namn visas på deltagarlistan.

Om deltagargränsen nås, skickas bekräftelsemail på e-post till alla tävlande. Om en tävlande då vet att de inte längre kan delta, måste de meddela detta till arrangörerna. Varje anmäld deltagare som meddelar arrangörerna att de inte längre kan delta kommer att återbetalas fullt ut. Anmälda deltagare som inte meddelar detta till arrangörerna kommer inte bli återbetalade.

Om du har några andra frågor eller problem med betalningen, kontakta då gärna arrangören.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Helmer Ewert won with an average of 9.72 seconds in the Square-1 event. William Jensen finished second (13.67) and Marcus Moberg finished third (15.62).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.