Swedish FMC Championship 2022


Date
Nov 6, 2022
City
Multiple cities, Sweden
Venue

Multiple venues

Address
Multiple venues
Contact

Email organizers

Organizers
Daniel Wallin, SveKub, and Viktor Zenk
WCA Delegates
Anders Berggren, Daniel Wallin, and Viktor Zenk
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Välkommen till Swedish FMC Championship 2022! Grenen 3x3x3 FMC hålls inte på Swedish Championship 2022 i år. Detta innebär att vinnaren av 3x3x3 FMC på denna tävling kommer krönas till Svensk Mästare 2022.

Även om denna tävling skiljer sig mycket från en vanlig kubtävling i Sverige så är alla som önskar varmt välkomna att delta. Det är dock extra viktigt att alla deltagare läser all information på denna sida, för att inte missa något gällande denna tävlings speciella upplägg och regler.


Welcome to the Swedish FMC Championship 2022! The event 3x3x3 FMC is not held at the Swedish Championship 2022 this year. This means that the winner of 3x3x3 FMC at this competition will be crowned Swedish Champion 2022.

Although this competition is very different from a regular speedcubing competition in Sweden, everyone who wishes is warmly welcome to participate. However, it is especially important that all participants read all the information on this page, so as not to miss anything regarding the special structure and rules of this competition.

Events
Main event
Competitors
24
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is no competitor limit.
Registering for this competition is free.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Any spectator can attend for free.

Anmälan

OBS: Skriv den stad du vill tävla i som en kommentar under anmälningsprocessen!

För att delta i tävlingen måste du anmäla dig online här. Vi kommer inte acceptera några anmälningar på plats. Om du inte redan har ett WCA-konto, måste du först skapa ett här.

Anmälan öppnar torsdag den 15:e september, klockan 20:00 svensk tid.

Om du inte finns med på deltagarlistan inom 24 timmar från anmälan, kontakta arrangörerna. (Kontaktuppgifter hittar du under "General info"-fliken.)

Om du har anmält dig men sedan inte längre kan komma på tävlingen, maila oss och informera om detta. Det öppnar upp din plats för någon annan.

Anmälan stänger den 4:e november, men tänk på att individuella lokaler kan bli fullsatta innan detta datum, i så fall hamnar din registrering på den lokalens väntelista. Notera att anmälningsavgiften måste betalas för att du ska hamna på väntelistan, annars är anmälan inte komplett. I detta fall gäller samma datum som sista dag för att få sin anmälan godkänd ifrån väntelistan. Är anmälan vid denna tidpunkt inte godkänd finns tyvärr inte längre någon chans att delta på tävlingen, och du återbetalas hela anmälningsavgiften.


Registration

N.B.: Write the name of the city you wish to compete in as a comment during the registration process!

To attent this competition you need to register online here. We will not accept any registrations on the spot. If you don't already have a WCA-account, you first need to create one here.

Registration opens on Thursday September 15:th, at 20:00 Swedish time.

If your name doesn't appear on the competitor list within 24 hours after registering, contact the organizers. (Contact information under the "General info" tab.)

If you have registered but then can't go to the competition, please send an e-mail telling us this as that will leave your spot for somebody else.

Online registration will close on November 4:th, but please keep in mind that individual locations may fill up earlier than that. In that case, your registration will be put on the waiting list for that specific location. Note that the registration fee needs to be paid in order to be put on the waiting list, otherwise your registration is not completed. The same date is also the last date for when a registration can be moved from the waiting list to the competitors list. If your registration is not yet approved by this date, then you will unfortunately not be able to compete at this competition, and will be refunded the entire registration fee.

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Theodor Nordstrand won with a mean of 24.00 moves in the 3x3x3 Fewest Moves event. Erik Jernqvist finished second (28.33) and Elvin Thorsen finished third (28.67).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.