WLTD Poznań Side Open 2022


Date
Feb 19 - 20, 2022
City
Poznań, Poland
Venue

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Address
ul. Wojska Polskiego 38/42
Details

Na parterze budynku Wydziału Leśnego i Technologii Drewna / Ground floor of Faculty of Forestry and Wood Technology

Contact
Organization team
Organizers
Radomił Baran, Radosław Opoka, Stanisław Szyszka, Wojciech Rogoziński, and Wydział Leśny i Technologii Drewna Poznań
WCA Delegates
Jakub Hamkało and Przemysław Rogalski
Download all the competition's details as PDF here.
Information

Wszystkie informacje na poszczególne tematy odnoszące się zawodów można znaleźć w odpowiednich zakładkach. W razie pytań należy kontaktować się z organizatorami.

All information on individual topics related to the competition can be found in the appropriate tabs. If you have any questions, please contact the organizers.

Events
Main event
Competitors
28
Registration period

Online registration opened and closed .

Registration requirements
This competition is over, click here to display the registration requirements it used.
Create a WCA account here if you don't have one.
If this is not your first competition, associate your WCA ID to your WCA account here.
Register for this competition here.
There is a competitor limit of 30 competitors.
The base registration fee for this competition is 35 zł (Polish Złoty).
If your registration is cancelled before you will be refunded 100% of your registration fee.
Registrants on the waiting list may be accepted onto the competitor list until .
If you are a registered competitor you may change your registered events until on the Register tab.
No on the spot registrations will be accepted.
Spectators are only permitted as companions of competitors.

W okresie rejestracji zawodnicy bedą akceptowani WYŁĄCZNIE na podstawie kolejności wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie zawodów. Po udanym zarejestrowaniu się zawodnik ma 72 godziny na uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 35 PLN (przelewem na podany numer konta bądź w innej formie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorami). Jeśli w tym czasie organizatorzy nie otrzymają opłaty wpisowej, zawodnik zostanie usunięty z listy zawodników.

Dane do przelewu:
Tytuł przelewu - Imię Nazwisko WLTD 2022
Adresat - Wojciech Rogoziński
Numer konta - 06 1090 1362 0000 0001 4813 3624

During the registration time the competitors will be accepted ONLY on the basis of the order of filling in the registration form available on the competition website. After registering successfully the competitor has 72 hours to pay the entry fee of 35 PLN (via bank transfer to the given account number or in a different form after earlier agreement with the organizers). If the organizers don't receive the entry fee during this time, the competitor will be removed from the list of competitors.

Bank transfer details:
Transfer title - First name and Last name WLTD 2022
Recipient - Wojciech Rogoziński
Account number - 06 1090 1362 0000 0001 4813 3624

Highlights
Click here to display the highlights of the competition.

Wojciech Rogoziński won with a mean of 24.00 moves in the 3x3x3 Fewest Moves event. Radomił Baran finished second (26.67) and Cyprian Kalbarczyk finished third (28.00).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.