Records

ALL

Pyraminx

Date circa Single Average Name Citizen of Competition Solves
Apr 06, 2019
1.86 Tymon Kolasiński Poland Grudziądz Open 2019 1.052.132.301.941.51