Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
David Epstein 5.24 Square-1 7.39 David Epstein 6.817.687.697.955.24