Records

ALL

Name Single Event Average Name Solves
David Epstein 5.24 Square-1 6.34 David Epstein 11.796.695.406.565.77